Teknologiset edistysaskeleet apuna hoidossa

Uuden teknologian avulla kartoitus reaaliaikaisempaa

Kun ikäihmisten kuntoutuksen ja hoidon tarvetta kartoitetaan, on toisen ihmisen läsnäolo välttämätöntä. Ihmisen tarjoama läsnäolo on tärkeää paitsi osaamisen, myös läheisyyden kannalta. Ikäihminen on monesti yksinäinen, jonka vuoksi toisen ihmisen läsnäolo kaikissa työtehtävissä on välttämätöntä. Teknologia ei voi korvata osaavaa lähihoitajaa tai omaista, joka pitää vanhuksesta huolen. Kuitenkin uudet tiedonsiirron edistysaskeleet antavat lupaavia apukeinoja ikäihmisten hoitoon. Kehitystä voidaan pitää hoitajien apuvälineinä, ei niinkään itse vanhusta varten.

Teknologian tarjoama tiedonsiirron nopeus helpottaa toimimaan akuuteissa tilanteissa välittömästi silloin, kun hoidontarve on välttämätön. Mutta myös tilanteissa, jossa akuuttia hätää ei ole, on teknologian apuvälineistä hyötyä. Jatkuva seuranta ja myös hoidon kartoittaminen on helpompaa ja mutkattomampaa. Hoidon tarpeen kartoittaminen ei ole aina yksinkertaista, ja tilanne monesti muuttuu hyvinkin nopealla aikataululla. Tämän vuoksi jatkuva seuranta, ja kartoituksen uusiminen on välttämätöntä. Edistysaskeleet niin parempaan kuin huonompaankin suuntaan on helppoa tarkistaa ja ylläpitää uusien teknologisten edistysaskeleiden myötä.

Hoitajan ja kartoittajan tukena olevat apuvälineet ovat läsnä jokapäiväisessä elämässä, joka lisää inhimillisten virheiden poissulkemista. Inhimilliset virheet hoitotyössä voivat käydä kalliiksi. Tämän vuoksi teknologian tuoma apu on enemmän kuin tervetullutta. Teknologian käyttäminen kuitenkin vaatii käyttäjältä itseltään oikeita toimia, jonka vuoksi on tärkeää, että käyttäjät perehdytetään asianmukaisesti toimimaan oikein.

Apua myös yksinäisyyteen

Teknologia tarjoaa turvallisuuden tunnetta monissa eri muodoissa. Erilaiset yhteydenpitovälineet ovat monesti ikäihmiselle vieraita, ja toisinaan myös vaikeita käyttää. Kuitenkin teknologian tuomien apuvälineiden avulla yhteydenpito on muuttumassa jatkuvasti mutkattomammaksi. Mutkaton yhteys läheiseen tuo paitsi turvaa, myös sosiaalista kanssakäymistä yksinäiselle ikäihmiselle. Jo vain pelkkä tieto siitä, että joku on valmiina napin painalluksen päässä, tuo helpotuksen tunteen molemmille osapuolille.

Varsinkin nopeat tiedonsiirtoyhteydet tarjoavat palveluita, joista ennen uskalsimme vain haaveilla. Videoyhteys ei ole nykypäivänä enää harvinaista herkkua, vaan arkipäivää. Videoyhteyden avulla voidaan tarkkailla potilasta, vaikka toiselta paikkakunnalta, ja varmistua tämän hyvinvoinnista. Kuitenkin kannattaa varmistua siitä, että käytettävät menetelmät ovat ikäihmisen edun mukaisia. Myös ikäihmisen ymmärryksen tasoa kannattaa tarkkailla, sillä moni teknologinen laite voi ikäihmisen luona vain lisätä hämmennystä.