Digitalisaatio koskettaa myös vanhuksia

Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Digitalisaatio on koskettanut jo nyt myös vanhusten elämää ja heille tarjottavia palveluja. Erilaisten digipalveluiden on todettu olevan hyödyllisiä vanhusten hyvinvointia ja kotona asumista ajatellen. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä tulee kuitenkin huomioida vanhusten yksilöllisyys. Vanhusten kokemaa digisyrjäytymistä tulisi pyrkiä välttämään monin eri keinoin.

Digitalisaatio on muuttanut ikäihmisten palveluja

Digitalisaatio on yksi tärkeimmistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen välineistä. Hallitus on ottanut käyttöön uuden hankkeen, jonka kulkee nimellä Digitalisoidaan julkiset palvelut. Hankkeen tavoitteena on kehittää vanhusten kotihoitoa ja hyödyntää digitaalisia palveluita myös kotihoidossa. Tällä hankkeella pyritään siihen, että vanhukset pärjäisivät kotona mahdollisimman pitkään. Digitaalisten palveluiden tarkoituksena on myös lisätä vanhuksen turvallisuuden tunnetta. Se onnistuu esimerkiksi hätäkutsupainikkeella, jota painamalla vanhus saa hälytettyä hoitajat paikalle välittömästi.

Digitalisoituminen säästää myös ammattilaisten työaikaa. mikäli vanhuksiin saa yhteyden digitaalisin keinoin,voivat ammattilaiset priorisoida hoidossaan niitä, jotka todella tarvitsevat apua. Näin aikaa säästyy sellaisiin tehtäviin, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä. Digitaalisilla palveluilla pystytään paneutumaan paremmin ammattilaisten toiminnan ohjaukseen ja suunnitteluun. Kun tiimin jäsenet saavat helposti yhteyden toisiinsa sovelluksen kautta ja näkevät toisten tekemät työt, on työnjako esimerkiksi helpompaa.

Kaikkien näiden sovellusten tarkoituksena on helpottaa niin vanhuksen kuin ammattilaisen arkea. Sen vuoksi on tärkeää, että digitaalisia palveluita kehitetään jatkuvasti. Kehitys ei saisi pysähtyä missään vaiheessa, sillä silloin jäädään polkemaan paikoilleen.

Tekniikka vanhuksia viihdyttämässä

Digitalisaatio on tärkeää myös vanhuksen viihtymisen kannalta. Monet vanhukset ovat niin huonossa kunnossa, että he eivät jaksa tai kykene liikkumaan. Tällöin tekniikka astuu kuvaan. Erilaiset tekniset laitteet, kuten vaikkapa tabletit, ovat loistavia vanhuksille. Niihin voi ladata valmiiksi sovelluksia, joita vanhukset tykkäävät käyttää. Jotkut katsovat mielellään elokuvia ja tv-sarjoja. Toiset taas kuuntelevat äänikirjoja, kun itse ei jaksa enää lukea. On myös niitä vanhuksia, jotka nauttivat nettikasinolla pelaamisesta. Monet suomalaiset kasinot pitävät valikoimissaan pelejä, jotka sopivat myös vanhuksille. Kaikkea tätä voi tehdä tabletilla, kunhan tabletti on vain yhteydessä nettiin. Jotkut vanhukset ovat kätevämpiä tabletin käytössä kuin toiset. Pienellä avustuksella tabletin käyttö onnistuu kuitenkin melkein keltä tahansa. Avustusta voivat antaa vaikka hoitajat.