Kotona asumista apuvälineiden avulla

Monille vanhuksille olisi tärkeää pystyä asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Tämä onnistuu läheisten tuen, kotiavun ja erilaisten apuvälineiden avulla. Tässä artikkelissa keskitymme erityisesti näihin apuvälineisiin.

Apuvälineitä lainaksi

Tässä kohtaa saattaa mietityttää näiden kaikenlaisten apuvälineiden hinta. Maksaa aika paljon hankkia jos jonkinlaista vempainta kotiinsa. Joillakin ei tähän yksinkertaisesti ole varaa. Onneksi tähänkin on keksitty ainakin joissain kunnissa ratkaisu. Turun Sanomissa esimerkiksi mainitaan eräässä artikkelissa apuvälineiden lainausmahdollisuudesta. Artikkelissa kerrotaan, että Turun kaupungin apuvälineyksiköstä voi lainata apuvälineitä maksutta. Ensin apuvälineyksikön toimintaterapeutti pistäytyy vanhuksen luona arvioimassa avun tarpeen. Sen jälkeen vanhukselle lainataan tarvittavat välineet. Pisin mahdollinen laina-aika on viisi vuotta. Artikkelin voi lukea Turun Sanomien sivuilta kokonaisuudessaan.

Uusinta teknologiaa

Teknologia kehittyy jatkuvasti ja tuo uusia ratkaisuja kotona olevan vanhuksen turvaksi. Teknologian kehittyminen on mahdollistanut esimerkiksi muistisairaiden GPS-paikannuksen ja vanhuksen kunnon tarkistamisen kuvayhteyden avulla. Turvarannekkeet ovat myös olleet jo pitkään käytössä. Niiden avulla vanhus saa milloin vain yhteyden hoitajaan, jos hän esimerkiksi kaatuu ja loukkaa itsensä. Muistamattoman vanhuksen turvallisuutta voivat lisäksi olla lisäämässä esimerkiksi liesivahti.

Perinteisempiä apuvälineitä

Edellisessä kappaleessa kerrottiin lyhyesti teknologian uusimmista saavutuksista vanhustenhoidossa. Käytössä ovat kuitenkin edelleen myös vanhat tutut apuvälineet. Näihin kuuluvat esimerkiksi liikkumista avustavat kyynärsauvat, kepit, pyörätuolit ja rollaattorit. Suihkun käyttöä voi avustaa erilaisilla suihkutuoleilla. Sängystä nouseminen taas helpottuu erilaisten kaiteiden avulla.

Apuvälineiden tärkeys vanhustenhoidossa

Perinteiset apuvälineet ovat jo käytössä koko Suomessa, mutta uusinta teknologiaa ollaan vasta ottamassa käyttöön. Uusimmat keksinnöt lisäävät erityisesti muistisairaiden turvallisuutta ja mahdollistavat heidän kotonaan pysymisen normaalia pitempään. Esimerkiksi lieden päälle unohtaminen ja eksyminen ovat nimittäin suurimpia riskejä muistisairaan yksin asumisessa. Tämän takia vanhusten omaisten pitäisikin siis aktiivisesti hakea tietoa erilaisista mahdollisista apuvälineistä, koska moni vanhus ei tätä itse osaa tai tajua tehdä.

Moni vanhus haluaisi pysyä kotonaan mahdollisimman pitkään. Vanhus tarvitsee usein myös esimerkiksi kotihoidon palveluita pärjätäkseen arjessaan. Kotihoitaja ei kuitenkaan ole vanhuksen luona jatkuvasti. Vanhuksen ollessa yksin apuvälineet tekevät elämästä helpompaa ja turvallisempaa. Rollaattorin avulla liikkuminen onnistuu ja liesivahti varmistaa, että liesi on muistettu sulkea.